Våra tjänster

 
Vi hjälper idag över 100 företag inom många olika branscher med löpande bokföring, bokslut och många andra tjänster.

Adexter AB
Jakobslundsvägen 25
141 71 Segeltorp
Telefon: 070 272 74 54
E-post: info@adexter.se